Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Poniżej znajdziesz informacje w jaki sposób wykorzystujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe, jak wykorzystujemy pliki cookie oraz jak możesz się z nami skontaktować w razie jakichkolwiek wątpliwości. Nasze oświadczenie o ochronie prywatności odnosi się do wszelkiego rodzaju informacji gromadzonych za pośrednictwem naszych stron internetowych, poczty elektronicznej oraz mediów społecznościowych. Każdego klienta FERAJNA EVENTS i użytkownika serwisu FERAJNA EVENTS obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie www.ferajna.pl . Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: FERAJNA EVENTS nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swojego serwisu i e-mailingu. Jeśli z jakiegoś powodu nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, prosimy o zaprzestanie korzystania z naszych usług.

1.Podstawa prawna

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych, używamy odpowiednich procedur bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych, które nam Państwo przekazujecie. Tylko upoważnieni pracownicy mają dostęp do danych osobowych w trakcie swojej pracy.

2.Informacje firmowe

Administratorem, który kontroluje i jest odpowiedzialny za przetwarzanie Państwa danych osobowych jest firma:

FERAJNA EVENTS Maciej Chodur
ul. Dolna Wilda 58
61-501 Poznań
NIP: 783 145 99 28
e-mail: biuro@ferajna.pl 

3.Dane osobowe które Państwo przekazujecie

Dane osobowe o które prosimy potrzebujemy aby realizować usługi, które Państwo u nas zamówili. Wykorzystujemy dane osobowe, aby potwierdzić i zarządzać rezerwacją jachtu udziałem w szkoleniu, wycieczce lub rejsie, zarezerwować transfery załogi lub miejsce na przejazd do Chorwacji, a także ubezpieczyć uczestników na czas imprezy. Musimy mieć również wgląd w dane osobowe, aby mieć możliwość szybkiego kontaktem z Państwem w przypadku zdarzeń losowych.

Najczęściej prosimy o podanie takich informacji jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz adres zamieszkania, a także o obywatelstwo, numer dokumentu tożsamości, datę i miejsce urodzenia oraz rodzaj i numer uprawnień żeglarskich. Zbieramy  informacje dotyczące Państwa płatności w celu właściwego wykonania usługi. W niektórych przypadkach będziemy również potrzebować kopię dokumentu tożsamości i uprawnień żeglarskich, a także datę i miejsce urodzenia.

3. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe

Udostępnianie Państwa danych innym podmiotom odbywa się tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówionego przez Państwa świadczenia oraz zapewnienia właściwego poziomu usług dodatkowych, ale rodzaj danych osobowych jakie przekazujemy osobom trzecim jest uzależniony od rodzaju usług jakie wykonują i żadne inne dane nie są im udostępniane (np. do ubezpieczenia uczestników wycieczki potrzebujemy imię, nazwisko oraz datę urodzenia uczestników). Dostawcy usług stron trzecich są związani klauzulami poufności i nie mogą wykorzystywać danych osobowych do innych celów.

Jak wspomnieliśmy wyżej, w uzasadnionych przypadkach udostępnione przez Państwa dane osobowe mogą być przekazane:

naszym partnerom handlowym w celu realizacji umowy na wynajem jachtu na terenie Polski, Unii Europejskiej lub poza nią – dotyczy to w szczególności Turcji, Czarnogóry, Tajlandii, Wysp Dziewiczych, Seszeli, Wysp Karaibskich lub Malediwów,
instytucjom finansowym odpowiedzialnym za dokonywanie przelewów i płatności online,
agencjom ubezpieczeniowym,
firmom transportowym,
firmom kurierskim oraz Poczcie Polskiej,
firmie księgowej,
firmie przeprowadzającej egzaminy na patent żeglarski,
firmie świadczącej usługi informatyczne i hostingowe,
tłumaczom, prawnikom, notariuszom,
odpowiednim władzom zatwierdzającym listy załogi,
stowarzyszeniu wystawiającemu certyfikaty (ISSA).
O ile jest to wymagane przez prawo, udostępniamy dane osobowe organom ścigania lub instytucjom finansowym w celu wykrywania, ścigania i zapobiegania przestępstwom kryminalnym i oszustwom.

4. Dane osobowe, które przekazują nam Państwo o innych

W przypadku podróży z rodziną lub innymi osobami towarzyszącymi np. z dziećmi na wycieczce szkolnej prosimy o podanie ich danych osobowych niezbędnych do wykonania usługi. Przypominamy, że Państwa obowiązkiem jest upewnienie się, że osoby, których dane nam przekazałeś, są tego świadome i akceptują naszą Politykę Prywatności.

5. Komunikacja za pomocą danych osobowych

Może się zdarzyć, że będziemy kontaktować się z Państwem, za pomocą poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, telefonu – wybór metody zależy od danych kontaktowych, które wcześniej nam Państwo udostępniliście. Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest:

udzielenia odpowiedzi na zadane pytania,
udzielania informacji o oferowanych produktach i usługach oraz przesłania oferty którą są Państwo zainteresowani,
obsługi procesu rezerwacji, w tym podpisania umowy i uzupełnienia listy uczestników/załogi,
wystawienia rachunku/faktury,
przypomnienia o dokonaniu płatności,
przesłania informacji przedwyjazdowych (planu wycieczki,  boarding passu, informacji o bazie oraz innych przydatnych w podróży oraz przy organizacji wyjazdu),
działalności marketingowej w Internecie, również na portalach społecznościowych Facebook, YouTube i Instagram. 

6. Kontrola danych osobowych

W każdej chwili mają Państwo prawo dostępu do sowich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, wysyłając e-mail na adres: biuro@ferajna.pl. Mają Państwu również ”prawo do bycia zapomnianym” czyli do usunięcia danych osobowych z naszego zbioru na Państwa prośbę, jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7. Przechowywanie danych osobowych przez Ferajna Events

Dane będą przechowywane przez okres realizacji umowy  oraz po jej realizacji w związki z koniecznością wypełnienia prawnego obowiązku administratora w zakresie przepisów podatkowych. Bierzemy  pod uwagę również wymagania ustawowe np. okres odpowiadający przedawnieniu roszczeń lub inne przepisy o rachunkowości.

Wgląd w Państwa dane osobowe pozwala nam także naliczyć zniżkę z tytułu stałego klienta lub na Państwa prośbę, wstecznie, potwierdzić opinię z rejsu. Państwa dane osobowe wykorzystujemy również w celach statystycznych, a także w celach analitycznych, aby lepiej odpowiadać na Państwa potrzeby – wystarczy, że napiszą Państwo prośbę o  „wycieczkę jak w ubiegłym roku”, a my będziemy wiedzieli jaką ofertę należy przygotować.

 

Oświadczenie o plikach cookie

Plik cookie to niewielka ilość danych umieszczanych w przeglądarce komputera lub urządzenia przenośnego. Pliki cookie i inne technologie śledzenia mogą być wykorzystywane na naszych stronach internetowych ferajna.pl i wycieczki.ferajna.pl

Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych, także przez inne portale, w tym portale społecznościowe, np. Facebook).

Wszystkie nowoczesne przeglądarki internetowe umożliwiają blokowanie i kasowanie plików Cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym (np. komputerze) każdego użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Przewiń na górę