Obóz żeglarski dla dzieci i młodzieży

Lato 2024
Obóz żeglarski dla dzieci i młodzieży
12-18 lat

Słońce, Wiatr i Woda, Przygoda – 
Próchnówko k/ Tuczna
Pojezierze Wałeckie Jezioro Bytyń Wielki.
(Krajobrazowy Rezerwat Przyrody)

Termin: 30.06 – 13.07.2024
Cena: 2 600 zł / 2700 zł

ZAPRASZAMY pod żagle do Próchnówka na największy i najpiękniejszy akwen na terenie Pilskiego OZŻ i Ziemi Wałeckiej – jez. Bytyń Wielki. 
Już ponad 36 lat nad tym akwenem działa baza obozów żeglarskich dla dzieci i młodzieży. Pilski OZŻ w bazie Próchnówko szkoli corocznie wielu adeptów żeglarskiego rzemiosła. Można też doskonalić tu swoje żeglarskie umiejętności. Jest niezły sprzęt do pływań pod żaglami, doskonała kadra instruktorska i oczywiście zawsze wspaniała wodniacka atmosfera. Jak mówią uczestnicy obozów żeglarskich z poprzednich lat: ” …do Próchnówka nad Bytyń nie przyjeżdżamy – tu po prostu corocznie wracamy…”.
Także w 2024 roku.

Grupy szkoleniowe:
manewrowa (2 700 zł) – szkolenie wg programu PZŻ na patent żeglarza jachtowego

• ogólnożeglarska (2 600 zł) – podstawowe szkolenie żeglarskie

• żeglarze z patentami (2 600 zł) – doskonalenie umiejętności i technik żeglarskich 

Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania patentu sternika motorowodnego (dopłata 350 zł) oraz ceryfikatu ISSA – Inland skipper

WARUNKI UCZESTNICTWA 

– Wiek 12 – 18 lat 

– Umiejętność pływania

– Zgłoszenie uczestnictwa

CENA OBEJMUJE
 wszystkie koszty uczestnictwa tj. zakwaterowanie, wyżywienie (4 posiłki dziennie), ubezpieczenie, składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, składkę na Turystyczny Fundusz Pomocowy, kadra instruktorska, bezpieczeństwo pływań, opieka medyczna, sprzęt pływający, itp.

KADRA SZKOLENIOWA
Sternicy – instruktorzy w każdym wypadku posiadają wymagane kwalifikacje, doświadczenie pedagogiczne oraz praktykę w prowadzeniu szkolenia żeglarskiego z dziećmi i młodzieżą.

WYMAGANE WYPOSAŻENIE OSOBISTE

Menażka, kubek, niezbędnik (łyżka + nóż + widelec), przybory toaletowe, ręcznik, kalosze, kurtka przeciwdeszczowa lub „sztormiak”, trampki, tenisówki. obuwie sportowe, bielizna osobista, kąpielówki, czapka płócienna lub wełniana z daszkiem i inne wyposażenie indywidualne wg uznania rodziców lub opiekunów.

Konieczny także zeszyt + ołówek.

 

Zapewniamy zakwaterowanie w namiotach (5-6 os. w namiotach 10-cio os.) w związku
z czym konieczne jest zabranie na obóz śpiwora, koca i małej poduszki. Wyposażenie namiotów (łóżko typu kanadyjka, materac, koc) zapewnia organizator. Namioty ustawione są w „podobozie żeglarskim” na stanicy KH ZHP Piła w Próchnówku w pięknym, wysokim lesie sosnowym.

INNE INFORMACJE 
– Turnus rozpoczyna się od obiadu w pierwszym dniu obozu (godz. 13.00) a kończy śniadaniem w ostatnim dniu obozu (godz. 9.00)
– Dojazd do Próchnówka i wyjazd po zakończeniu obozu we własnym zakresie 
– Uczestnicy mają zapewnioną ciepłą i zimną wodę oraz natryski
– „Podobóz żeglarski” posiada oświetlenie
– Ok. 60m od przystani znajduje się strzeżone kąpielisko dla uczestników
– Szczegółowych informacji w sprawie obozu, udziela również biuro Pilskiego OZŻ

Obozy żeglarskie w Próchnówku poza gwarancją spędzenia pięknych wakacji pod żaglami mają także na celu zapoznanie z walorami jez. Bytyń Wielki oraz kształtowanie umiejętności i nawyków aktywnego wypoczynku w warunkach naturalnej przyrody.

 ZGŁOSZENIA:  biuro(at)ferajna.pl tel. 506 56 56 60 

UBEZPIECZENIE 
Wszyscy uczestnicy ubezpieczeni są na kwotę 10 000 złotych (NNW). Organizator posiada ubezpieczenie organizatora turystyki. Każdy uczestnik może wykupić dodatkowo dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy.

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy – gwarantuje Ubezpieczonemu zwrot maksymalnie 100% kosztów rezygnacji z Wyjazdu lub skrócenia uczestnictwa w Imprezie m.in. z następujących powodów:
1) nagłego zachorowania Ubezpieczonego, w tym również na skutek Choroby, w związku z wystąpieniem której ogłoszono epidemię lub pandemię (w szczególności COVID-19),
2) nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego
3) nieszczęśliwego wypadku Członka rodziny Ubezpieczonego,
4) objęcia Ubezpieczonego kwarantanną,
5) śmierci Ubezpieczonego lub Członka rodziny,
6) zdarzenia losowego w Miejscu zamieszkania Ubezpieczonego, wymagającego jego obecności w okresie planowanego wyjazdu,
7) utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia stanowiącego własność Ubezpieczonego, w wyniku kradzieży z włamaniem lub rozboju,
8) objęcia Ubezpieczonego obowiązkową Kwarantanną przez służby sanitarne, która zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez uprawniony do tego podmiot, nie zakończy się do daty rozpoczęcia Wyjazdu.

Ubezpieczenie można zawrzeć on-line podczas zapisu na obóz.

Cena:  ok. 140 zł
Ubezpieczyciel: Allianz

 ZGŁOSZENIA:  biuro(at)ferajna.pl tel. 506 56 56 60 

Obóz żeglarski dla dzieci i młodzieży
Przewiń na górę