Szczegóły dotyczące ubezpieczenia turystycznego

Więcej na temat poszczególnych punktów ubezpieczenia turystycznego –  Allianz Globtroter obejmującego uprawianie żeglarstwa morskiego w pasie do 20 Mm od brzegu:

Koszty Leczenia i Assistance:

– konsultacja telefoniczna z lekarzem Centrum Alarmowego

– pomoc tłumacza w związku z pomocą medyczną

– hospitalizacja i leczenie ambulatoryjne – do Sumy Ubezpieczenia (bez udziału własnego);

– transport Ubezpieczonego do kraju zamieszkania – BEZ LIMITU (do wysokości faktycznych kosztów)

– transport z miejsca zdarzenia do/z placówki medycznej;

– transport między placówkami medycznymi oraz transport do miejsca zakwaterowania po udzielonej pomocy medycznej – do Sumy Ubezpieczenia;

– leczenie stomatologiczne w przypadku nagłego zachorowania (stany zapalne, bólowe) i w związku z nieszczęśliwym wypadkiem do 1.000 PLN;

– leczenie związane z ciążą i porodem, nie później jednak niż do zakończenia 32 tygodnia ciąży – maks. do 10 000 PLN (2 wizyty);

– zakup lekarstw i środków opatrunkowych – do Sumy Ubezpieczenia;

– koszty naprawy lub zakupu protez (z wyłączeniem dentystycznych) w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku;

– koszty Sprzętu rehabilitacyjnego, koniecznego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku;

– koszty związane z klauzulą nieoczekiwanej wojny lub AKTU TERRORU – maks. do: 8.000 PLN na hospitalizację, 8.000 PLN na transport ubezpieczonego, 8.000 PLN na transport zwłok. Dla sumy Ubezpieczenia KLiA powyżej 200.000 zł – świadczenie wynosi pełną wysokość Sumy Ubezpieczenia KLiA

– transport zwłok Ubezpieczonego do miejsca pochówku – BEZ LIMITU, w tym koszt trumny maksymalnie do 6.000 PLN;

– transport członków rodziny lub innej osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu w podróży wraz z kosztami zakwaterowania – Do Sumy Ubezpieczenia;

– opieka nad niepełnoletnimi dziećmi Ubezpieczonego – maks. przez 3 dni do łącznej kwoty 1.500 PLN na wypadek ubezpieczeniowy;

– wizyta członka rodziny – nocleg maks. przez 7 dni, w limicie 400 PLN za dobę na wypadek ubezpieczeniowy;

– kontynuacja podróży Ubezpieczonego wraz z kosztami zakwaterowania (400 PLN / doba – maksymalnie 5 dób) – Do Sumy Ubezpieczenia;

– zakwaterowanie na czas rekonwalescencji – nocleg maks. 7 dni, w limicie 400 PLN za dobę na wypadek ubezpieczeniowy;

– przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w przypadku opóźnienia transportu maks. 48 godzin;

– przekazanie wiadomości osobom wskazanym przez Ubezpieczonego;

– pokrycie kosztów związanych z opóźnieniem podróży pow. 6 godzin – maks. do 600 PLN;

– pomoc tłumacza – maks. do 2.000 PLN;

– pomoc w przekazaniu kaucji;

– pomoc prawna do wysokości 10 000 PLN

– pomoc finansowa w przypadku utraty gotówki w wyniku rozboju lub wymuszenia rozbójniczego – maks. do 3.000 PLN;

– pokrycie kosztów poszukiwań i ratownictwa – maks. do 50.000 PLN;

– wcześniejszy powrót do miejsca zamieszkania – do Sumy Ubezpieczenia

– Kierowca zastępczy w celu powrotu Pojazdem do kraju zamieszkania

– Dzienne Świadczenie szpitalne 50 PLN / dzień maksymalnie 500 PLN, w przypadku akceptacji przez Szpital karty EKUZ 200 PLN/dzień, maksymalnie 2 000 PLN

– Dzienne Świadczenie szpitalne w RP, po organizacji transportu medycznego – 50 PLN / dzień, maksymalnie 500 PLN

– Pomoc Psychologa – do limitu 500 PLN

– Zwrot kosztów opieki nad zwierzęciem oraz kosztów wizyty weterynaryjnej – do limitu 800 PLN

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków NNW

W przypadku urazu ciała Ubezpieczonego – do 100% Sumy Ubezpieczenia

W przypadku śmierci Ubezpieczonego – 100% Sumy Ubezpieczenia

 

Odpowiedzialność Cywilna – OC

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym za szkody na osobie – 100% Sumy Gwarancyjnej

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym za szkody na rzeczy – 10% Sumy Gwarancyjnej

Franszyza redukcyjna 600 PLN

Bagaż podróżny – uszkodzenie, utrata, zniszczenie.
– walizy,
– torby,
– nesesery,
– plecaki

oraz podobne przedmioty wraz z ich zawartością w postaci odzieży i rzeczy osobistych.

Opóźnienie bagażu podróżnego – zwrot udokumentowanych kosztów zakupu przedmiotów pierwszej potrzeby – powyżej 6 godzin;

Franszyza redukcyjna stosowana w razie częściowego zniszczenia, a także odnalezienia skradzionego lub zagubionego bagażu podróżnego – 100 PLN

 

Ubezpieczenie bagażu podróżnego i sprzętu elektronicznego

– Sprzęt elektroniczny – telefon komórkowy oraz przenośny:
– sprzęt komputerowy;
– sprzęt fotograficzny;
– sprzęt kinematograficzny;
– sprzęt audio-wideo;
– urządzenia łączności.

Opóźnienie bagażu podróżnego – zwrot udokumentowanych kosztów zakupu przedmiotów pierwszej potrzeby – powyżej 6 godzin.

Franszyza redukcyjna stosowana w razie częściowego zniszczenia, a także odnalezienia skradzionego lub zagubionego bagażu podróżnego, sprzętu elektronicznego nie odebranego przez ubezpieczonego – 100 PLN.

Sprzęt sportowy obejmuje:

narty do uprawiania wszystkich odmian narciarstwa, deska do uprawiania snowboardu i jego odmian, deska do uprawiania surfingu i jego odmian, rower, specjalistyczny sprzęt używany do nurkowania, specjalistyczny sprzęt używany do gry w golfa, rakiety tenisowe do gry w tenisa ziemnego, specjalistyczny sprzęt używany do wspinaczki górskiej lub skałkowej wraz z osprzętem i ekwipunkiem.

Franszyza redukcyjna stosowana w razie częściowego zniszczenia , a także odnalezienia skradzionego lub zagubionego bagażu podróżnego, sprzętu elektronicznego i sprzętu sportowego nie odebranego przez Ubezpieczonego – 100 PLN.

Alkohol w KLiA i NNW

Rozszerzenie ochrony o zdarzenia pod wpływem alkoholu

Dotyczy wyłącznie Kosztów Leczenia i Assistance KLiA oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków NNW

Uwaga: – Nie dotyczy Odpowiedzialności Cywilnej OC

Kontynuacja leczenia w RP

Świadczenia w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku lub Nagłego Zachorowania – pod warunkiem organizacji transportu do RP

Łączny limit 2.000 PLN na wypadek ubezpieczeniowy obejmuje:

– wizyty lekarza – maks. 2 wizyty na wypadek ubezpieczeniowy;

– wizyty pielęgniarki – maks. 2 wizyty na wypadek ubezpieczeniowy;

– organizacja wypożyczenia lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego;

– zwrot kosztów rehabilitacji po NW;

– zwrot kosztów dodatkowych w związku z hospitalizacją (środki higieny,posiłki, napoje oraz prasa)

DODATKOWE (możliwe do wybrania) elementy ubezpieczenia:

Business Assistance

Łączny limit 2.000 PLN na wypadek ubezpieczeniowy obejmuje:

– zwrot kosztów przesłania niezbędnych przedmiotów tj. komputera przenośnego (laptopa) lub telefonu komórkowego, niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych;

– zastępstwo w podróży służbowej;

– kontynuację podróży służbowej;

– pokrycie kosztów poniesionych w związku z opóźnieniem powyżej 4 godzin, maksymalnie do 300 PLN.

 

Moto Assistance

Dla pojazdów osobowych do 3,5 t nie starszych niż 12 lat i zarejestrowanych na maks. 9 osób

 

– naprawa samochodu na miejscu zdarzenia – maks. do 1.000 PLN na wypadek ubezpieczeniowy;

– holowanie do warsztatu naprawczego – maks. do 1 500 PLN na wypadek ubezpieczeniowy;

– parking strzeżony – maks. 3 doby;

– dowóz paliwa;

– powrót po naprawiony lub odnaleziony samochód;

– transport przyczepy na terytorium RP – maks. do 1.000 PLN na zdarzenie;

– zwrot kosztów w razie unieruchomienia samochodu na autostradzie;

– zwrot kosztów złomowania – do kwoty 500 PLN;

– Usługi informacyjne i pomoc tłumacza;

– zapewnienie świadczeń i pokrycie ich kosztów z tytułu kradzieży, utraty lub unieruchomienia samochodu:

* Hotel – na czas naprawy maksymalnie 3 doby w kwocie do 400 PLN za dobę na osobę lub w razie kradzieży lub utraty samochodu – na maks. 2 doby w kwocie do 400 PLN za dobę na osobę;

* kontynuacja podróży lub powrót na terytorium RP, gdy naprawa potrwa dłużej niż 48 godzin lub w razie kradzieży lub utraty samochodu

* Samochód zastępczy klasy C, gdy naprawa potrwa dłużej niż 24 godzin maks. 3 doby.

 

AWARIA to też: przebicie opony, zatrzaśnięcie lub zgubienie kluczyków, brak paliwa, awaria pasów, rozładowanie akumulatora, przepalenie żarówki, zapalenie się czerwonej kontrolki „Check Engine”

 

 

Pakiet Usług Medycznych i Assistance po powrocie do RP

Świadczenia pod warunkiem organizacji pomocy medycznej przez Allianz podczas Podróży

 

Na skutek Nieszczęśliwego Wypadku:

10 x Specjalistyczna Usługa medyczna ( lekarze specjaliści, USG, Rezonans, Tomografia…)

Rehabilitacja – 1 cykl – 30 zabiegów

Usługi Assistance ( limit 2 000 PLN):

– Transporty medyczne

– Dostarczanie leków

– wizyty lekarza i pielęgniarki

– zakup i dostarczenie sprzętu Rehabilitacyjnego

Zabieg Operacyjny ( limit 15 000 PLN) – z zakresu chirurgii ortopedycznej

 

Na skutek Nagłego Zachorowania:

5 x Specjalistyczna Usługa medyczna ( lekarze specjaliści, USG, Rezonans, Tomografia…)

Świadczenia Informacyjne Centrum Alarmowego

 

Home Assistance na terytorium RP

Warunkiem jest zgłoszenie zdarzenia ubezpieczeniowego lub awarii maksymalnie do 48 godzin od końca okresu ubezpieczenia. W zakres ochrony wchodzi:

– pomoc interwencyjna specjalisty w razie ryzyka utraty lub zniszczenia mienia (dojazd,robocizna, materiały) – na maks. 1 zdarzenie do kwoty 800 PLN na cały okres ubezpieczenia;

– pomoc interwencyjna specjalisty w razie awarii sprzętu AGD (nie starszy niż 5 lat) – na maks. 1 awarię do kwoty 800 PLN na cały okres ubezpieczenia;

– pomoc interwencyjna specjalisty w razie awarii sprzętu RTV (nie starszy niż 5 lat) – na maks. 1 awarię do kwoty 800 PLN na cały okres ubezpieczenia;

– Pomoc interwencyjna specjalisty w razie Awarii sprzętu PC (nie starszy niż 5 lat)- na maks. 1 awarię do kwoty 800 PLN na cały okres ubezpieczenia;

– usługi informacyjne o sieci usługodawców

 

Sport Assistance

– zwrot kosztów niewykorzystanego karnetu imiennego lub SKI-Pass – maksymalnie do 1 000 PLN na cały okres ubezpieczenia;

– świadczenie w przypadku zamknięcie tras zjazdowych – 100 PLN dziennie, maksymalnie do 1 000 PLN na cały okres ubezpieczenia;

– zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu sportowego – 100 PLN dziennie, maksymalnie 1 000 PLN na okres ubezpieczenia;

– pokrycie kosztów poszukiwań i ratownictwa – dodatkowy wzrost Sumy Ubezpieczenia o 25 000 PLN – Razem z KLiA Suma Ubezpieczenia wynosi 75 000 PLN;

– organizację wypożyczenia lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego – maksymalnie do 2.000 PLN na okres ubezpieczenia

– Organizacja i pokrycie kosztów badań funkcjonalnych i wydolnościowych

OCHRONA ROWERZYSTY (w wypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty roweru – w wyniku zdarzenia losowego, wypadku, rozboju):

* zwrot kosztów wypożyczenia roweru na 7 dni albo

* zwrot kosztów transportu Ubezpieczonego wraz z rowerem do warsztatu lub miejsca zamieszkania albo

* zwrot kosztów transportu Ubezpieczonego (gdy rower został utracony) do miejsca zamieszkania lub kolejnego etapu podróży albo

*zwrot kosztów naprawy roweru do kwoty 1 000 PLN

 

 

Concierge

koszty realizacji organizowanych usług pokrywa Ubezpieczający

Pomoc osobistego asystenta w organizacji usług poza granicami RP i kraju stałego zamieszkania Ubezpieczonego:  a) rezerwacja biletów;

  1. b) pomoc w rezerwacji hotelu, pensjonatu;
  2. c) pomoc w rezerwacji biletów do kin i teatrów;
  3. d) zamawianie taksówki;
  4. e) organizacja i wynajęcie oraz podstawienie limuzyny z kierowcą;
  5. f) rezerwacja sal konferencyjnych w centrum biznesowym lub hotelu;
  6. g) pomoc w rezerwacji miejsc w restauracji;
  7. h) pomoc w wyborze najdogodniejszej trasy przejazdu;
  8. i) bieżące wiadomości o warunkach drogowych.

 

 

Bierne uczestnictwo w wojnie i aktach terroru

Świadomy przyjazd Ubezpieczonego na tereny objęte wojną oraz aktami terroru w celu wykonywania obowiązków służbowych. KLiA do Sumy Ubezpieczenia

 

 

Medical Assistance dla członków rodziny w RP

w przypadku zajścia Nieszczęśliwego Wypadku członka rodziny

Łączny limit 4.000 PLN na wypadek ubezpieczeniowy obejmuje:

– wizyty lekarza;

– wizyty pielęgniarki;

– transporty medyczne;

– organizację wypożyczenia albo zakupu sprzętu rehabilitacyjnego;

– pomoc domowa po hospitalizacji;

– opiekę nad dziećmi/osobami niesamodzielnymi – w przypadku braku dyspozycji osoby wyznaczonej możliwa jest  organizacja opieki nad dziećmi Ubezpieczonego/osobami niesamodzielnymi do 600 PLN.

 

 

Bezpieczna Kieszeń

(W wyniku kradzieży z włamaniem, rozboju lub wymuszenia rozbójniczego)

Łączny limit 1.000 PLN na wypadek ubezpieczeniowy obejmuje:

– zwrot kosztów zakupu zamka;

– zwrot kosztów wydania nowych dokumentów;

– zwrot kosztów zakupu portfela,

– zwrot kosztów zakupu telefonu komórkowego.

 

 

Choroba przewlekła – zdiagnozowana przed zawarciem Umowy ubezpieczenia Choroba mająca długotrwały przebieg, trwająca miesiącami lub latami (także z okresami zaostrzenia lub remisji). Za Chorobę przewlekłą uważa się również choroby nowotworowe.

Zaostrzenia lub powikłania Choroby przewlekłej – nagłe nasilenie objawów chorobowych ze strony tego samego lub innego narządu lub układu, pozostające w bezpośrednim związku z tą chorobą, o ostrym (burzliwym) przebiegu, wymagające udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej.

 

WYBÓR SPORTÓW

Sporty rekreacyjne:

aerobik , badminton, balet, curling, fitness, frisbee , golf, indoor skydiving (lot w tunelu aerodynamicznym), jazda gokartami, jazda motocyklem po drogach utwardzonych, jazda na hulajnodze, jazda na nartach wodnych, jazda na skuterze wodnym, jazda na przedmiotach ciągniętych przez pojazdy przeznaczone do poruszania się na wodzie, jazda na rowerze, joga, jogging, kajakarstwo, loty widokowe w charakterze pasażera, łyżworolki, nartorolki, nurkowanie z automatem oddechowym na głębokość do 30 m p.p.m., paintball , piłka koszykowa, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, pływanie, pływanie jachtem żaglowym/jachtem motorowym w pasie wód do 20 mil morskich od brzegu, pływanie kajakiem/pontonem/motorówką/jachtem żaglowym/jachtem motorowym po wodach śródlądowych, pumpabike, rejsy statkiem wycieczkowym, ringo, rolki, skateboarding (jazda na deskorolce), snorkeling (nurkowanie przy użyciu fajki, maski i płetw), softball, squash , steping (aerobik na stopniach), stretching (zestaw ćwiczeń rozciągających mięśnie), surfing , taniec, tenis stołowy, tenis ziemny, trekking (wędrówka) po szlakach bez użycia specjalistycznego sprzętu zabezpieczającego (liny, raki, czekan, uprząż) do wysokości 5 500 m n.p.m., wędkarstwo, windsurfing , wrotki, zorbing (staczanie się ze zbocza w specjalnej kuli).

 

Sporty wysokiego ryzyka:

baseball, biegi długodystansowe, biegi na orientację w terenie, dosiadanie i jazda na zwierzętach wierzchowych i pociągowych, flyboard, football amerykański, gimnastyka akrobatyczna, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, hokej podwodny, jazda quadem, jazda rowerem po górach (mountain biking), jazda w snowparku , kitesurfing , kolarstwo szosowe, krykiet, lekkoatletyka, longboard skateboarding (jazda na wydłużonej deskorolce), łucznictwo, myślistwo, nurkowanie z automatem oddechowym na głębokość większą niż 30 m p.p.m., parasailing (szybowanie przy użyciu miękkopłatu), pływanie jachtem żaglowym/jachtem motorowym w odległości powyżej 20 mil morskich od brzegu, polo, rekonstrukcje historyczne, rugby, speedrower, skoki do wody, sporty walki, strzelectwo sportowe, trekking (wędrówka) z użyciem sprzętu zabezpieczającego (liny, raki, czekan, uprząż), triathlon, wakeboarding (ślizg na przystosowanej do tego desce po wodzie na wyciągu lub za motorówką), wioślarstwo, wspinaczka indoorowa, wspinaczka wysokogórska (do 5 500 m n.p.m.).

 

Sporty zimowe wysokiego ryzyka:

hokej, kite-skiing , kite-snowboarding , łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, narciarstwo biegowe, narciarstwo zjazdowe po oznaczonych trasach, saneczkarstwo, snowboard zjazdowy po oznaczonych trasach, sporty, w których wykorzystywane są pojazdy przeznaczone do poruszania się po śniegu lub lodzie

 

Sporty ekstremalne:

abseiling (zjazd na linie), baloniarstwo, bouldering (wspinaczka bez asekuracji), downhill (zjazd rowerem po stromych, naturalnych stokach), free skiing (jazda na nartach poza oznaczonymi trasami), free snowboarding (jazda na snowboardzie poza oznaczonymi trasami), heliboarding (zjazd na desce poza wyznaczonymi trasami ze stoku, na który transport odbywa się helikopterem), heliskiing (zjazd na nartach poza wyznaczonymi trasami ze stoku, na który transport odbywa się helikopterem), hydrospeed (spływ górską rzeką na plastikowej desce), jazda motocyklem lub samochodem po zamkniętym torze wyścigowym, , kajakarstwo górskie, kolarstwo górskie, lotniarstwo, motocross (jazda motocyklem po torze terenowym do tego przystosowanym), motocyklowe i samochodowe rajdy terenowe, motolotniarstwo, paralotniarstwo, podnoszenie ciężarów, polowanie z użyciem broni palnej lub pneumatycznej, psie zaprzęgi, rafting , skoki na bungee (skoki na gumowej linie), skoki narciarskie, spadochroniarstwo, speedway (sport żużlowy), speleologia (eksploracja jaskiń), szermierka, szybownictwo, wspinaczka lodowa, wspinaczka wysokogórska (powyżej 5 500 m n.p.m.), wyprawy do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi (obszary podbiegunowe, dżungle, lodowce, pustynie).

 

Wyczynowe uprawianie sportu

uprawianie dyscyplin sportowych polegające na regularnym uczestniczeniu w treningach, przy jednoczesnym udziale w zawodach lub imprezach sportowych lub obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w celu uzyskania w drodze współzawodnictwa sportowego maksymalnych wyników sportowych; obejmuje również zawodowe uprawianie sportu.

 

Wybór pracy

Praca fizyczna:

działania i czynności w formie zatrudnienia lub zarobkowania, a także działania niewynikające ze stosunku pracy i działania niezarobkowe: wolontariat, praktyki zawodowe w warsztacie lub fabryce zwiększających ryzyko powstania szkody. Przez wykonywanie pracy fizycznej rozumie się także działania w formie zatrudnienia lub zarobkowania z użyciem farb, lakierów, paliw płynnych i rozpuszczalników, gazów technicznych i spalinowych, gorących olejów technicznych lub płynów technicznych;

prace fizyczne w transporcie, a także wykonywanie prac w transporcie, przy jednoczesnym wykonywaniu czynności związanych z rozładunkiem, przeładunkiem lub załadunkiem towarów;

prace fizyczne w pralni, maglu, myjni samochodowej, zakładzie pogrzebowym, pogotowiu ratunkowym, Policji, straży miejskiej i pożarnej, wojsku (z zastrzeżeniem, iż zakres ubezpieczenia nie obejmuje zdarzeń związanych z wykonywaniem działań pod kontrolą służb mundurowych), przy ochronie lub dozorze (niezależnie od tego, czy osoba wykonująca pracę jest wyposażona w broń, czy nie), a także wykonywanie następujących zawodów: listonosz, kurier, przedstawiciel handlowy, aktor, artysta estradowy, charakteryzator, choreograf, kucharz, operator kamery, fotograf wykonujący swoją pracę poza zakładem fotograficznym, masażysta, fryzjer, kosmetyczka.

 

Praca fizyczna wysokiego ryzyka:

prac fizycznych w: budownictwie, gazownictwie, energetyce, hutnictwie, górnictwie, przemyśle ciężkim, tartakach (również przez przedsiębiorców wykonujących osobiście taką działalność), a także wykonywanie następujących zawodów: konwojent, stolarz, nurek, rolnik, rzeźnik, inspektor budowlany, architekt wykonujący swoją pracę na budowie, operator maszyn dziewiarskich;

czynności z użyciem następujących niebezpiecznych narzędzi: wiertarki udarowe, piły mechaniczne, młoty pneumatyczne, pilarki lub szlifierki mechaniczne, obrabiarki, dźwigi i maszyny robocze, maszyny drogowe;

pracy fizycznej na wysokości (oznacza pracę wykonywaną na powierzchni znajdującej się co najmniej 3 m nad poziomem podłogi lub ziemi) oraz na jednostkach pływających.

 

Praca umysłowa:

wykonywanie działań, czynności, prac i zawodów niewymienionych powyżej, a także wykonywanie prac administracyjno-biurowych

Szczegóły dotyczące ubezpieczenia turystycznego
Przewiń na górę