Jachtowy sternik morski

rm970.jpg

 

Kurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, posiadających podstawowe umiejętności żeglarskie.
 
Podczas naszego kursu przerobimy program zalecany przez PZŻ oraz nauczysz się wszystkiego, co jachtowy sternik morski wiedzieć powinien!
Szkolenia przeznaczone są dla osób posiadających większą część wymaganego stażu.

 REJS SZKOLENIOWY 

JACHTOWY STERNIK MORSKI

Dodatkowo możliwość uzyskania Certyfikatu ISSA i Voditelj Brodice w tydzień

TERMINY:

21-28.04.2018 

CENA: 1600 zł


  

Do egzaminu na patent jachtowego sternika morskiego mogą przystąpić osoby posiadające:

  • ukończony 18 rok życia
  • staż morski w wymiarze, co najmniej 200 h żeglugi zdobyty w minimum 2 rejsach (staż należy udokumentować opiniami z odbytych rejsów)

Wysokość opłat za egzamin zgodnie z cennikiem Polskiego Związku Żeglarskiego:

jacht_roku_2013_zagl_specj.jpg

image001

opłata za egzamin

opłata za wydanie patentu

Opłata normalna

Opłata ulgowa*

Opłata normalna

Opłata ulgowa*

Jachtowy Sternik Morski 

350 zł

175

50

25

* dotyczy młodzieży uczącej się do 26 roku życia (wymagana jest kopia dokumentu: np. legitymacji szkolnej, legitymacji studenckiej)

Uprawnienia jachtowego sternika morskiego:

§ prowadzeniejachtów żaglowych po wodach śródlądowych

§ prowadzenie jachtów żaglowych o długości kadługa do 18m po wodach morskich

CENA ZAWIERA:
 
 miejsce na jachcie, opiekę instruktora, sprzątanie jachtu po szkoleniu, materiały w postaci książki z płytą CD, ubezpieczenie KL i NNW
 
CENA NIE ZAWIERA:
 
dojazdu, wyżywienia, opłaty klimatycznej 1 euro/os/dzień, opłat za postoje w portach i paliwo zużyte podczas rejsu (średnio ok. 70 euro/os), opłat egzaminacyjnych i wydania patentu.
 

Podczas szkolenia możliwość uzyskania: Voditelj Brodice oraz certyfikatu ISSA Inshore Skipper.

Koszt egzaminu Voditelj Brodice - 860 kun (w poprzednim sezonie, może ulec zmianie), certyfikat ISSA - 350 zł

Skipper–Instruktor jest na utrzymaniu załogi i nie dorzuca się do kasy jachtu.